Välkommen till MIND   (tidigare AG Informice)

I konditori100 - MIND   berättar jag om en del drömmar, tankar, ideer och reflektioner jag har.

Den enda artikeln på svenska än finns under "Tankar" i menyn.


Övriga texter är skrivna på engelska - du når dem via English entrance.

En artikel fokuserar på 'miljö i en helhet'. Jag vill ge dig en kortfattad översikt över vår miljöpåverkan, och inspirera dig att agera mera. Jag bjuder också på en gratis lektion för framtida far- och morföräldrar.

Exempel på andra artiklar:

  • Tankar om eventuella höghus i Stockholm
  • Idé till turistsatsning i Sverige
  • Reflektion kring bonusar


    Du är också välkommen till resten av Konditori 100.


    2019-10-02   MIND   www.konditori100.se/mind   Arne Granfoss