www.konditori100.se
 
Företagets namn AD
Att: Ditt Egetnamn
Avdelningsnamn
112 22 Stadsnamn
Det behövs en rubrik häruppe
Det här papperet är en atrapp som du kan ha nytta av i många situationer. För att det ska se lite mer normalt ut skriver jag lite mer text i det här inledande stycket.

I nästa stycke, det här, berättar jag att det nedan kommer en lista med lämpliga användningsområden.

  • Du kan läsa det, snabbt eller mer utförligt, vid ett antal tillfällen. Om du vill sitta ostört, om du vill ha något att titta i under förhandlingar eller vid diskussioner, och vid liknande tillfällen.
  • Det är bra att ha i handen om du vill röra dig, t ex om du vill gå till fikarummet eller en kollega för att småprata. Eller kanske bara gå till kopiatorn för att sträcka på benen.
  • Kan också användas som manus när du ska skriva egna dokument.
Det finns de som skickar atrapper till sig själva i internpostpåsar, för att få mer post - och därmed underförstått ha mer arbete än de har. Det är naturligtvis ett användningsområde, men sådan hantering bör ske med yttersta försiktighet. Vem vet om du har en oseriös kollega som tittar i internpostpåsarna till dig?

Tyvärr har jag svårt för att ordna en bra sidfot på det här dokumentet, eftersom jag är lite obetänksam och skriver det med HTML-kod i stället för att lägga hit ett dokument från ett ordbehandlingsprogram, trots att jag är medveten om detta, men det är inte så noga tycker jag. Den rätt magiska förkortningen HTML kommer ju med två gånger nu.

Nu har jag ju hjälpt dig rätt mycket i alla fall. Dessutom är det ibland lite si och så med dokument nuförtiden.

Jag önskar dig mycket nytta av denna attrapp, som du givetvis får kopiera och förädla.

För att få en modern touch tar jag med en webbadress: http://www.algonet.se/~arneg

Med vänlig hälsning


Kon DitornTillbaka till stolen
Ut till konditori100 entre
www.konditori100.se

Uppdaterad 24 maj 1999
Text: Arne Granfoss ©
Produktion: AG Informice