ORDNINGSFRÅGOR

För gästernas trevnads skull är dessa ordningsregler formulerade som frågor, så att tonen inte upplevs så strikt. Använd gärna listan som pricklista, för att underlätta besöket. Men mina svar på frågorna skall åtföljas!

Kära gäst, du har väl förberett dig genom att

  1. ha börjat och fortsätter läsa denna lista noga?
  2. tända ljuset?
  3. försäkra dig om att stolen är ledig?
  4. ha med dig papper, tvål och handduk?
  5. låsa dörren, efter att ha stängt den?
  6. fälla upp åtminstone det översta locket på stolen? (Använd gärna lite av tejpen om du har svårt att uträtta ditt ärende med nedfallande lock. Du tar väl inte för mycket tejp? Tänk på att du då får mer klister att torka bort efter dig.)
  7. föra och hålla undan eventuella kläder som kan komma att vara i vägen?
  8. ställa eller sätta dig i en bekväm ställning?
Medan du står och/eller sitter här, När du är klar kommer du naturligtvis ihåg att rengöra inblandade kroppsdelar och allt i lokalen ordentligt och att utföra de inledande 8 punkterna i strikt omvänd ordning, så att du lämnar denna lokal i ännu renare skick än du önskade att den var i då du kom in?

Tack för besöket och välkommen åter!

Tillbaka till stolen
Ut till konditori100 entre
www.konditori100.se

Uppdaterad 24 maj 1999
Text: Arne Granfoss ©
Produktion: AG Informice