Jag vet
att du tror
att du förstår
vad du tyckte
att jag sa,

men jag
är inte säker på
att du förstår att
vad du hörde
var inte
vad jag menade

Tillbaka till stolen
Ut till konditori100 entre
www.konditori100.se

Uppdaterad 24 maj 1999
Text: Arne Granfoss ©
Produktion: AG Informice