Konditori 100 - Gäst

Tidningstuggen nyhetsuppläsare

Konditori 100 gäster
konditori100 entrance

God dag, och välkommen till detta sammandrag av ett urval nyheter.

Efter att ett förslag om begränsning av ljudnivån från fyrverkeripjäser tagits upp till diskussion, har en internationell grupp fört motsvarande resonemang då det gäller granater, bomber och liknande. Syftet är i bägge fallen att minska risken för att människor störs vid användning av pjäserna. Då det gäller militära pjäser finns också åsikten att det är tillräckligt illa att skadas av dessa, och det är omänskligt att dessutom förstöra trumhinnorna. Då det gäller att också tillämpa begränsningar i tid för försäljning och användning av fyrverkerier till militär användning, är dock de flesta ännu rätt pessimistiska.
Pappersblädderljud

Valfläsk ska inte längre serveras i något land, påstås från United Politician Association (UPA). Utan personligt ansvar, säger kritiker som anser att det rör sig om en felaktig översättning från en diskussion om den så kallade galna ko-sjukan. Enligt andra uppgifter kommer uttalandet från en debatt om valfångster. Flera bedömare som vi inte pratat med anser att uttalandet bara är ytterligare valfläsk inför stundande val. Det är således oklart om vem som sagt vad och när, om det nu sagts överhuvudtaget.
Pappersblädderljud

Enligt ett förslag kommer varierande pantbelopp att införas vid ett halvårsskifte. Tanken är att återvinningsföretagen höjer panten för återlämnade t ex returglas då de har stor orderingång, för att locka fler människor att då återlämna returglas. Två utredningar har tillsatts för att bedöma effekterna på samhällsapparaten om förslaget verkligen genomförs. Ett preliminärt uttalande gör gällande att det finns risker med detta, bland annat för ohygienisk hamstring och svart panthandel.
Pappersblädderljud

Ett forskarlag har med hjälp av hittills oanvända beräkningssätt kommit fram till att de solsystem vi idag känner till, med solar och planeter, är motsvarande atomkärnor och elektroner i en för oss okänd träliknande materia. Rapporten visar att vi troligen befinner oss i den nedersta delen av ett bordsben, och att universum således endast sträcker sig uppåt i så kallad oändlighet. Färdas vi för långt åt andra håll kommer vi att falla utanför kanten. En av forskarna har uttalat oro för att någon därute plötsligt ska tycka att bordet är vingligt, och bestämma sig för att såga av en bit av ena bordsbenet, men han påpekar att detta "plötsligt" troligen inte leder till någon effekt för vårt solsystem under de närmaste tio ljusåren.
Pappersblädderljud

Ytterligare en enkät har visat att en majoritet anser det vara ett rätt bra initiativ att bombtillverkare skadar sig själva i stället för att skada andra ofta oskyldiga människor. Samtliga påpekar dock att det vore bättre om bombtillverkarna gjorde ofarliga leksaker till barn istället.
Pappersblädderljud

Redaktionen på Konditori 100 beklagar att semestertipsen inför 1997 års semestrar ännu inte är färdiga, men lugnar alla med att erfarenheten visar att det kommer fler semestrar framöver.
Pappersblädderljud

Enligt obekräftat påhitt har en årlig bankkongress nyligen avslutats. Liksom tidigare års kongresser var syftet att komma överens om bankernas kampanjer under kommande året, och lämpliga lockmedel för att flytta kundernas pengar mellan bankerna. Förutom de vanligen förekommande pennorna, miniräknarna och sparbössorna kan det hända att en och annan nyhet dyker upp. Mer information om detta påhitt får ni troligen leta efter.
Pappersblädderljud

Arkitekter ska i fortsättningen bo minst ett år i de bostadsområden de ritar, och detta innan området är tre år gammalt. Medlemmar i städers Skönhetsråd och liknande enheter ska bo i de områden invånarna väljer i bosättningsomröstningar. Där ska de bo i två år. Dessa icke fattade beslut har målats upp med tanke på att boende i Skärholmen fått stopp på förslagen att måla om bostadshusen i gladare nyanser.
Pappersblädderljud

År 2000 kommer närmare för varje stund. Oron är stor för vad som ska ske i vår datoriserade omvärld, och flera förslag förs fram. Bland dem finns den reform som Nordkorea enligt uppgift genomförde under 1997, då man tog i bruk en ny almanacka med utgångspunkt i år 1912. Detta ansågs först realistiskt eftersom vi i så fall håller oss inom samma sekel, och det skulle ge oss ytterligare 85 år att lösa milleniumskiftesproblemen i datorers kretsar, men skam den lycka som varar. Förslaget föll snabbt ur tiden då någon påminde om personnumren med kommentaren: "Jamen då är ju inte jag född ännu.".
Pappersblädderljud

Mer om År 2000, som enligt expertis fastslagits ska uttalas "År tjugohundra". Detta ifrågasätts med tanke på det åttonde milenniumskiftet från idag, då vi går in i År 10000. "Ska det kallas "År hundrahundra" då?", undrar en kritisk röst som samtidigt är en röst på "År tvåtusen".
Pappersblädderljud

Redaktionen fick nyligen ett urklipp från en dagstidning, från okänt datum under sensommaren-hösten 1997. Enligt texten uppger TT: "Tidningsutgivarna (TU) är emot förslaget att kriminalisera innehav av barnpornografi. I sitt remissvar till regeringen över Barnpornografiutredningen anser TU att krafttag i stället ska tas för att komma åt den redan kriminaliserade spridningen och framställningen av barnporr. Fokuseringen på kriminalisering av innehav är olycklig och inte ändamålsenlig, anser TU." Som redaktionen ser det borde det i stället underlätta för polis och åklagare om även innehav av barnpornografi var olagligt, då det kan vara svårt att styrka om den som innehar barnpornografi sprider denna vidare eller inte. Redaktionen har viss förståelse för uttalandet att det kan vara olyckligt att fokusera på kriminalisering av innehav, men det skadar väl inte att även innehav av barnpornografi blir straffbart? Vilka argument finns emot kriminalisering av barnpornografi?
Pappersblädderljud

Inom programledningen hos några av de tv-kanaler som sänds i Sverige tycks man vara väl medvetna om det dåliga programutbudet, enligt en tolkning av redaktionens tv-tittare. Det har gått så långt att några kanaler knappt kan vänta tills eftertexten börjat efter filmer, förrän man måste berätta om nästa och kommande program - innan eventuella tittare byter kanal. Denna vilda jakt på tittarnas intresse för andra program i kanalen kan tydas som att man inser att tittarna har mycket låga förväntningar på programutbudet i dessa tv-kanaler, och inte förväntar sig att det dyker upp fler intressanta program i följd. "Ungefär som att tidningar på varje sida måste berätta om vad som står på nästa sida, för att locka folk att bläddra vidare", säger redaktionens tv-tittare. Tyvärr används detta medel av tv-kanalerna på ett fyrkantigt sätt utan urskiljning, vilket ibland leder till att seriösa filmer med ett sorgset slut också drabbas av hurtiga röster som glatt berättar om följande komedier eller liknande. "Ingen respekt för vare sig tittare eller filmskapare. Som att hänga Mona Lisa i en sprucken rosa plastram!", kommenterar vår tv-tittare.
Pappersblädderljud

Sporten i sammandrag: Vinster, förluster, grusade orealistiska förhoppningar och några idrottsskador. Många nöjda och missnöjda människor. Några nya rekord lokalt och på andra plan, bland annat inom grenen bortförklaringar.
Pappersblädderljud

Vädret fortsätter i morgon, direkt följt av vädret i övermorgon. Lokalt kommer vädret att vara varierande mellan orterna. Vi förutspår att ni kommer att titta ut för att se hur det är, oavsett vad jag säger här.
Pappersblädderljud

Tack för idag, och sköt om er - och andra - mycket väl.
Ljud av lösa papper i bunt som rättas till

Efter eftertexten hörs en röst säga: "Välkommen att fortsätta titta på Konditori 100s webbsidor, idag eller någon annan dag inom de närmaste veckorna."

Till sidans topp
Konditori 100 gäster
konditori100 entrance - www.konditori100.se

Uppdaterad 26 december 1997
Text: Arne Granfoss ©
Produktion: AG Informice