Konditori 100, gäst

Mr IT kortspråkigt

Konditori 100 gäster
konditori100 entre

Goda.

Nu bort langa krangli o onod ord, tyck jag!

Jag menar, på gammaldags svenska: Nu måste vi rensa bort långa, krångliga och onödiga ord, tycker jag.

Jag får väl hålla mig till den gamla vanliga språkformen nu. En språkform som för mig känns allt mer ute ur tiden. Som inte passar i vårt moderna samhälle. Troligen ännu mindre i morgondagens samhälle.

Visst fyller dagens språkform flera behov, till exempel där något verkligen måste beskrivas noga, och i tidningar som måste fylla ut med redaktionell text mellan annonserna.

För att komma till saken: Vi har inte tid med dagens språkform. Kommunikationen tar för lång tid, helt enkelt.

Korte o snabe
Vårt språk måste bli kortare. Snabbare att kommunicera. Utan att hänvisa till några kliniskt testade och vetenskapliga rön, låt oss göra några tankeövningar.

Om du använder en modern språkform, kanske varje telefonsamtal tar 10% kortare tid. Du får då tid för flera samtal, vilket kan vara trevligt. (Om du inte ringer fler samtal, minskar istället samtalsavgifterna med 10%.)

Motsvarande om du 'chattar' via Internet - med en kortare språkform tar det kortare tid att skriva och få dina kommentarer överförda via nätet.

Använde jag en kortare språkform nu, skulle den här texten ge en mindre fil som skulle gå snabbare för dig att plocka fram via webbläsaren.

Ännu viktigare är dessa aspekter med tanke på vår mobila framtid, där vi kilar runt med mobiltelefoners små fönster och batterier som inte räcker hur länge som helst.

Kan vi ändra språkformen?
Visst kan vi det!

Hör bara på mycket av alla slanguttryck som föds runtomkring, till exempel 'kondis' i stället för konditori som är 33% kortare och tar 3 byte mindre utrymme i filen.

Ett 'problem' med slang har varit dess ytterst lokala natur, men detta har bättrats genom åren i och med spridningen av främst amerikansk film och diverse tv-program. Numera hörs amerikanska ord titt som tätt i flera länder. Men, det som behövs är en mer samordnad global slangliknande språkform.

Annat som talar för en kortare språkform är miljöaspekter som mindre volymer tryckfärger och papper, och kommunikationsnäten behöver inte byggas ut så mycket som om vi fortsätter med långt språk.

Låt oss också skippa lokala bokstäver, så blir det ännu enklare att kommunicera över gränserna.

Nacks?
Nej, det finns inga nackdelar.

Att språken utarmas? Inte så mycket som du kanske tror.

Språkliga fel finns det gott om på många ställen, även i seriösa tidningar och på den här sidan. Och nya lokala slanguttryck kommer säkert att skapas.

Att snabbare dialoger mellan människor minskar tiden för tanke innan någon säger något, det finns ju också redan idag med det långa språket. I 'chattandets' värld tycks flera tro att det är viktigare att svara snabbt än att svara bra - något som smittar av sig i den verbala världen också.

Jerntre
Jerntre, i långt språk kallat hjärnträning, får vi i stället genom att de kortare orden inte blir lika nyansrika. Många ord med olika ändelser kommer att bli samma ord, och den som lyssnar måste då använda hjärnan för att förstå vad som sägs.

Sist men inte minst är det bra för sysselsättningen i Sverige, med tanke på alla som behövs för att utbilda alla i den svenska korta språkformen. Först i Sverige, och sedan på den internationella marknaden.

Me korspra frati - frati fy me kosys anvaba angras!

(Jämför längden med denna mening:
Med kortspråk mot framtiden - en framtid fylld med kommunikationssystem med användbara användargränssnitt!)

Till sidans topp
Konditori 100 gäster
konditori100 entre - www.konditori100.se

Uppdaterad 18 april 1999
Text: Arne Granfoss ©
Produktion: AG Informice