Konditori 100 - Gäst

Mr IT om användargränssnitt

Konditori 100 gäster
konditori100 entrance

Hej.

Vet du vad som menas med användargränssnitt? Och användbarhet?

Här ska jag bara mycket kortfattat nämna detta, och tipsa om var du kan läsa mer om det.

Användargränssnitt handlar om interaktionen mellan användare och apparater - till exempel användande av ord och symboler, logiska dialoger då du vill att en dators program ska utföra något, hur du förstår vad du förväntas eller kan göra (utan att läsa långa handböcker), lämpliga val av färger, och mycket mera. Användbarhet handlar om utformning av apparater och program så att de hjälper användaren att snabbt, enkelt och effektivt utföra det som önskas. Två områden som har många gemensamma delar.

Några exempel inom användargränssnitt: I flera program kan du kopiera till exempel markerad text genom att trycka ned tangenterna [Ctrl] och [C] samtidigt, men vad händer i andra program. Betyder "radera" samma sak i alla program du använder? Då du ber ett program utföra en ändring du är lite osäker på, hur får du reda på om du kan ångra ändringen?

Tid, pengar och standarder
Program och apparater som är lätta att lära sig, lätta att använda, ger dig det du har behov av och förväntar dig, och som är lätta att komma ihåg nästa gång du ska använda dem -  det är tecken på program med hög användbarhet och bra användargränssnitt.

Om du använder flera program eller apparater som på något sätt hanteras på liknande sätt, är det också viktigt av dessa styrs på enhetliga sätt. Om val av kommandot "radera" i några program betyder att markerad text raderas, men i ett program innebär att aktuell databas raderas, är risken för misstag stor.

Företag som utvecklar program bör ha god insikt om användargränssnitt och användbarhet, eller skaffa denna kompetens under utvecklingen. En nackdel för användare av program är att det för tillverkarna är lätt att se kostnaderna för dessa kompetenser, men svårt att direkt se vinsterna. Extra arbetstimmar i projekt handlar om konkreta kronor och timmar, som kan göra att projekt blir dyrare och tar längre tid att genomföra. Vinsten handlar om kortare tider för användare att lära sig använda programmen, mindre risk för felhantering, mindre tidsåtgång för att fråga arbetskamrater, med mycket mera utspritt under programmets livslängd.

Enhetliga användargränssnitt bygger till stor del på standarder. Något vi människor generellt tycker är tråkigt, men vi skulle klara oss dåligt utan alla de standarder som hjälper oss i vår vardag. Alltifrån enkla standarder som batterier som passar i många olika apparater, till en mängd standarder som gör att du kan läsa denna text så här. Ofta blir det konflikter mellan att använda befintliga standarder, att använda nya möjligheter och att vara kreativ.

Läs mer om detta
Ja, detta blev kortfattat. Men läs gärna mer om detta. Till exempel på:

Svenska datatermgruppen

CID, centrum för Användarorienterad IT-design

Alertbox: Jakob Nielsen's Column on Web Usability

UsableWeb

All things web

Human Factors and the Web Conference(s)

Nomos, ett företag med affärsidén "Nomos levererar expertkunskap och metoder som kvalitetssäkrar användbarhet och ger kostnadseffektiva lösningar".

Välkommen åter.

Till sidans topp
Konditori 100 gäster
konditori100 entrance - www.konditori100.se

Uppdaterad 30 november 1997
Text: Arne Granfoss ©
Produktion: AG Informice